Oferta szkoleniowa Novum w SMK na II półrocze 2017 ZAPRASZAMY!!!!

Kurs pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek rozpoczynamy 07 marca 2018

Kurs opieki długoterminowej rozpoczynamy 18 marca 2018

Kurs pielęgniarstwa rodzinnego dla połoznych rozpoczynamy 22marca 2018

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i IO rozpoczniemy 09 kwietnia 2018

Przedłużamy nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki do 26 kwietnia 2018

Witamy na stronie Stowarzyszenia NOVUM.

Naszą misją jest pomagać pielęgniarkom
i położnym w aktualizowaniu oraz pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych.