GRATULACJE!!! Nasze specjalistki najlepsze na Egzaminie Państwowym w sesji jesiennej 2017

Oferta szkoleniowa Novum w SMK na I półrocze 2018 ZAPRASZAMY!!!!

Kurs pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek rozpoczynamy 05 marca 2018

Kurs opieki długoterminowej rozpoczynamy 17 marca 2018

Kurs pielęgniarstwa rodzinnego dla połoznych rozpoczynamy 28 marca 2018

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i IO rozpoczniemy 07 kwietnia 2018

Nowe szkolenia w I półroczu 2018