Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy – dla pielęgniarek i położnych

Endoskopia - Kurs rozpoczynamy 29 września

Kierunki specjalizacji dofinansowane w 2016r.

Zapraszamy na Kurs R K-O noworodka w pażdzierniku

Zpraszamy pielęgniarki neurologiczne na kurs kwalifikacyjny

Uwaga! Nowe wymagania do kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji

Zapraszamy na nowe kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz szkolenia specjalizacyjne

Zapraszamy na specjalizacje od września

Zapraszamy 12 września na Kurs kwalifikacyjny OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - kurs kwalifikacyjny rozpoczynamy 24 pażdziernika

Witamy na stronie Stowarzyszenia NOVUM.

Naszą misją jest pomagać pielęgniarkom
i położnym w aktualizowaniu oraz pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych.