Zapraszamy na bezpłatny kurs kompleksowa pielęgniarska opieka geriatryczna. nabór do 17 marca

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Zapraszamy na specjalizację pielęgniarstwo zachowawcze ostatni raz na starych zasadach

Trwa nabór na kurs geriatryczny dla pielęgniarek POZ.

Witamy na stronie Stowarzyszenia NOVUM.

Naszą misją jest pomagać pielęgniarkom
i położnym w aktualizowaniu oraz pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych.