In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

nov

 

Aktualności 

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

 • Zapraszamy na Kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-oddechowa rozpoczynamy 27 maja 2014r.o godz.9;00.

Zajęcia teoretyczne będą 30 maja,3,5 i 9 czerwca , zajęcia symulacyjne i praktyczne po uzgodnieniu z uczestnikami. Przewidywany termin egzaminu 16 lipca 2014r.

 

 • Terapia bólu przewlekłago  kurs specjalistyczny, który daje uprawnienia do modyfikacji dawki leków przeciwbólowych. Będzie realizowany w naszym Ośrodku  od 23 kwietnia .

Zajęcia teoretyczne 23,24 i 25 kwietnia 2014r. ,                     

zajęcia stażowe    po 3 dni i egzamin w maju.

*****************************************************************

 Zapraszamy także na KURSY KWALIFIKACYJNE  W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA:

 • OPERACYJNEGO  rozpoczęcie  25 KWIETNIA 2014  godz. 15 są jeszcze wolne miejsca
 •  PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO  dla pielęgniarek  rozpoczęcie  28 KWIETNIA 2014r. godz. 15. są jeszczewolne miejsca.
 •  ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI                        ROZPOCZYNAMY      26 MAJA 2014R.
 •  OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  NOWY KURS                                   ROZPOCZYNAMY 28 MAJA2014R

 

Osoby, które ukończyły inne kursy specjalistyczne lub specjalizacje mogą uzyskać zwolnienie z zajęć niektórych modułów Bloku Ogólnozawodowego, co skróci czas realizacji kursu.

***************************************************************************************************

 Zapraszamy także  na inne

KURSY KWALIFIKACYJNE  W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA:

 JESIENIA BĘDA TEZ NOWE KURSY;

 •  OPIEKI PALIATYWNEJ nabór wniosków w toku
 • ZACHOWAWCZEGO, przyjmujemy zgłoszenia
 • CHIRURGICZNEGO, przyjmujemy zgłoszenia
 • PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO dla POŁOŻNYCH      

 kURSY SPECJALISTYCZNE;

 • EDUKATOR W CUKRZYCY
 • SZCZEPIENIA OCHRONNA
 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU
 • EDUKACJA I WSPARCIE KOBITY W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

oraz inne w zalezności od zapoptrzebowania

 

 *************************************************************************************

 Osoby zainteresowane innymi szkoleniami zapraszamy do zakładki:  Oferta szkoleniowa  i składania wniosków.

 Kursy kwalifikacyjne rozpoczniemy   realizowane będą przez cały rok 2014r. Koszt kursu kwalifikacyjnego na ogół wynosi  1300zł (mozna uzyskać dofinansowanie OIPIP w wysokości 25%), konkretne terminy kursów uzależniamy od napływu zgłoszeń.

 

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA  SPECJALIZACJE

 w roku 2013  Ministerstwo Zdrowia przyznało dla województwa lubelskiego dofinansowanie               po 25 miejsc na  specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa:

 

 • anestezjologii i intensywnej opieki  w Chełmie

 • ginekologicznego,   w Lublinie

 • pediatrycznego  - w Chełmie

 • psychiatrycznego - w Zamościu

 • geriatrycznego  - w Zamościu

 W roku 2014 rozpoczecie specjalizacji uzałeżnione jest o wyznaczonych przez Ministerstwo Zdronia priorytetowych kierunków, naktóre badzie przyznane dofinansowanie.  Będzie wiadomo około kwietnia.

 Osoby, które złożą wnioski będą zawiadomione pisemnie przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia , wszystkich chętnych zapraszamy do składania wniosków, które znajdziecie Państwo w zakładce  "pliki do pobrania".

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie zawodowe drogą do profesjonalizmu pielęgniarek i położnych

 

Z pracy Stowarzyszenia Novum

 

W ubiegłym roku obchodziliśmy 100- lecie otwarcia pierwszej w Polsce Szkoły Pielęgniarek Zawodowych Św. Wincentego a`Paolo w Krakowie zapoczątkowującej profesjonalne kształcenie pielęgniarek. Dwa lata wcześniej 40- lecie akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych pierwszego na Wydziale Pielęgniarstwa w Lublinie. Obchodziliśmy rok temu 20-lecie powołania samorządu zawodowego, w prowadziliśmy do systemu kształcenia zalecenia Dyrektyw Unii Europejskiej i tysiące pielęgniarek i położnych uzyskało wyższe wykształcenie pierwszego i drugiego stopnia. Zorganizowany został system doskonalenia zawodowego, w który Stowarzyszenie NOVUM w ciągu 12 lat działalności wniosło znaczny wkład, w naszych szkoleniach uczestniczyło 9908 pielęgniarek i położnych. Możemy powiedzieć, że...

Czytaj więcej: Z pracy Stowarzyszenia Novum

Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia NOVUM na I i II półrocze 2014 roku

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków do udziału w:

Kursach kwalifikacyjnych w dziedziniepielęgniarstwa:

 • opieki długoterminowej
 • pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
 • pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.
 • zachowawczego
 • chirurgicznego
 • opieki paliatywnej
 • kardiologicznego,
 • onkologicznego,

 

Kursach specjalistycznych  dla pielegniarek w zakresie :

 • opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • leczenia ran (programy dla pielęgniarek)
 • szczepień ochronnych dla pielęgniarek
 • terapii bólu przewlekłego,
 • opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • żywienie enteralne i parenteralne

Kursach specjalistycznych  dla pielegniarek i połoznych w zakresie :

 • edukator w cukrzycy
 • wykonywania i interpretacji zapisu EKG,
 • resuscytacji krążeniowo- oddechowej dorosłych i dzieci
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków,

Kursach specjalistycznych  dla połoznych w zakresie :

 • szczepień noworodków dla położnych
 • poradnictwo laktacyjne
 • Monitorowanie dobrostanu płodu
 • leczenia ran (programy dla położnych )

i inne, które znajdziecie Państwo w szczegółowej ofercie szkoleniowej na rok 2014

 

Szczególnie serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne do udziału w kursach przygotowujących do zadań profilaktycznych i promocji zdrowia np. Profilaktyka chorób piersi, Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej (dla położnych), jak również Profilaktyka chorób narządów żucia, czy Zapobiegania przemocy w rodzinie.

W naszej ofercie szkoleniowej, którą przedstawiamy na stronie www.stnovum.lublin.pl   znajdziecie państwo jeszcze wiele innych propozycji szkoleń, na które można składać wnioski.

Proponujemy także nowe atrakcyjne ceny kursów, niezależnie od tego, że w dalszym ciągu możecie raz w roku korzystać z dofinansowania OIPIP.

 

 

Głównym celem działalności Stowarzyszenia NOVUM jest prowadzenie kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych oraz innych pracowników słuzby zdrowia,  wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kwalifikacji zawodowych pielęgniarek     i położnych...

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie NOVUM rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2000 roku,z inicjatywy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 kwietnia 2001 roku, zaś 22 grudnia 2004 roku zostało zarejestrowanew Krajowym Rejestrze Sądowym- Rejestr Przedsiębiorców. Zarejestrowana działalność to między innymi : Kształcenie ustawiczne osób dorosłych w szczególności pielęgniarek i położnych...

 

2011.
Powered by Joomla 1.7 Templates