Oferta szkoleniowa Novum w SMK na II półrocze 2017 ZAPRASZAMY!!!!

Zgłoś się na bezpłatną specjalizację

Kurs pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek rozpoczynamy 15 listopada

Kurs resuscytacji krażeniowo-oddechowej rozpoczynamy 23 pazdziernika 2017r.

05 grudnia 2017 zapraszamy na kurs Wywiad i badanie fizykalne

Kurs w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki rozpoczniemy 27 października 2017

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową - Kurs specjalistyczny rozpoczynamy 24 października 2017

Kurs Szczepienia ochronne dla pielęgniarek rozpoczynamy 25 listopada 2017

Witamy na stronie Stowarzyszenia NOVUM.

Naszą misją jest pomagać pielęgniarkom
i położnym w aktualizowaniu oraz pogłębianiu wiedzy i umiejętności zawodowych.